Algemene ledenvergadering 2018

Door: Roy Nijkamp, 30 April 2018 21:18, views: 256


Als bestuur nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De jaarlijkse algemene ledenvergadering is voor alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden en vrijwilligers. Het bestuur hoopt op jullie komst.

Agenda

 • Opening door Ton Harmsen, voorzitter;
 • ASV is in beweging => terugblik en vervolg op “klaar voor de start”;
 • Verslag van de jaarvergadering van 18 april 2017;
 • Jaarverslag 2017 (ter vergadering);
 • Financieel jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018 (ter vergadering);
 • Verslag kascommissie;
 • Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en het financieel jaarverslag ende begroting 2018, voorstel tot verhoging van de contributie.
 • Voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en de financiëlecijfers over 2017;
 • Benoeming nieuwe kascommissie;
 • Financieel verslag SABE; 

Pauze    

Tijdens de pauze zullen er 2 hoofdtribune kaarten verloot worden voor de FBK-games op 3 juni in Hengelo

 
 • Bestuur bezetting:
  • Het bestuur is op zoek naar een kandid(a)at(en) voor penningmeester of voorzitter en een algemeen bestuurslid;
  • Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de algemene ledenvergadering aanmelden bij Ton Harmsen, voorzitter@asveibergen.nl;
 • Presentatie nieuwe website;
 • Verslag verschillende commissies;
 • Rondvraag;
 • Sluiting. 
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur