Correctie foutieve incasso

Door: Roy Nijkamp, 11 Oktober 2017 20:47, views: 1178

"Tijdens de ALV 2017 is besloten de contributie met € 0,50 per maand te verhogen; ingaande het 3e kwartaal 2017. Helaas is bij de incassering iets fout gelopen; abusievelijk is gerekend met een verhoging van € 0,50 per kwartaal. We gaan dit corrigeren door in kwartaal 4 (éénmalig) € 1,00 extra te incasseren".