Gecorrigeerde Notulen ALV 2016

Door: Roy Nijkamp, 05 Mei 2017 14:56, views: 17155

Beste leden,
 
Bij deze de aangepaste versie van de notulen van de Algemene ledenvergadering dd 19 april 2016.
Klik hier voor de notulen
 
Met vriendelijk groet,
Bestuur ASV.