Vernieuwing Baan

Door: Roy Nijkamp, 29 Maart 2016 21:46, views: 5720

Vernieuwing van de baan wordt mogelijk gemaakt door:
 

Maart 2016

29-03-2016 Start Werkzaamheden
Op dinsdag morgen 29 maart 2016 was het zover, de schop kon in de grond.
Onder toeziend oog van het bestuur van ASV Eibergen, het bestuur van de Stichting Atletiekbaan en de mensen van Sallandse United werd door het oudste lid van de vereniging Johan Wansink het startschot gegeven.

Op de foto:
- Bob Doornweerd (Voorzitter Stichting Atletiekbaan)
- Ton Harmsen (Voorzitter ASV)
- Edmon Geers (Sallanse United)
- Johan Wansink

Vanaf nu zal er als het weer meewerkt in ca. 10 weken een geheel vernieuwde atletiek accomodatie ontstaan.
Houd onze website / facebook in de gaten voor de vorderingen van de werkzaamheden, of kom zelf even op de baan kijken.

08-03-2016 Contract is getekend
Op donderdag middag 10 maart zijn de onderhandelingen met Sallandse Wegenbouw succesvol afgerond.
Bob Doornweerd namens de Stichting Atletiekbaan Eibergen en Edmon Geerts namens de Sallandse Wegenbouw hebben beide het contract ondertekend.

Met het ondertekenen van het contract komt er een einde aan een lange periode van voorbereiden en plannen maken.
De start van de werkzaamheden is gepland op dinsdag 29 maart 2016.

02-03-2016 Nieuw hekwerk
Het nieuwe hekwerk rondom het clubgebouw is geplaatst.

Februari 2016

29-02-2016 Samen staan we sterk

Beste vrijwilligers en leden,

 “De schop kan de grond in”, zo konden jullie afgelopen week al lezen op de website van ASV. We kunnen nu echt van start met de vernieuwing van onze accommodatie.

Onze aannemer

Wij hebben met onze aannemer “Sallandse wegenbouw” afgesproken dat de werkzaamheden starten op dinsdag 29 maart 2016. Sallandse zal ongeveer 10 weken nodig hebben om de accommodatie te vernieuwen De planning is om begin juni klaar te zijn. Dit is natuurlijk een planning, we zijn hierbij wel afhankelijk van het weer.

Gemeentelijke werkzaamheden

Inmiddels is de firma Dusseldorp met het gemeentelijk deel begonnen en is het al een “mooie kale bende”. We zijn erg blij dat dit volgens planning loopt.

Zelf doen

Voordat onze aannemer Sallandse wegenbouw kan starten, moeten wij zelf ook nog even de handen uit de mouwen steken. We hebben afgesproken dat we zelf een aantal zaken zullen opruimen o.a. :

  • Opruimen garage en het “blauwe” hokje, spullen opslaan in tijdelijk container;
  • Opnemen en opslaan reclame borden;
  • Verwijderen hekwerk
  • Verwijderen tegels en materialen rond de baan enz.

Graag willen wij jullie vragen om een handje te helpen, misschien zijn er nog meer familieleden die willen helpen, iedereen is welkom. We hebben dan ook een aantal zaterdagen ingepland:

  • Zaterdag 5 maart;
  • Zaterdag 12 maart;
  • Zaterdag 19 maart;
  • en als laatste zaterdag 26 maart als optie

Wij beginnen de zaterdagen om 8.30 uur met een kop koffie verder zorgen wij ook voor het eten en drinken de gehele dag. Wij proberen ook werkhandschoenen te regelen en materiaal, maar misschien is het verstandig, zeker de eerste zaterdag, om even zelf werkhandschoenen mee te nemen en een schop.

Graag zouden wij willen weten of je kunt komen helpen. Klik op onderstaande link om via het aanmeld formulier aan te geven op welke dagen / dagdelen u ons kunt assisteren.

Klik hier om u aan te melden om ons te assisteren
Alvast bedankt voor jullie medewerking,

Stichting Atletiekbaan Eibergen en ASV Eibergen

22-02-2016 Eerste voorbereidende werkzaaheden zijn gestart
Inmiddels zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden opgestart.
Vandaag is een start gemaakt met het kappen en snoeien van het groen rondom de baan.

We kunnen verder

12-02-216

Afgelopen week ontvingen we van de Belastingdienst de BTW-beschikking. Dat is goed nieuws.
Want eindelijk kan de schop dus in de grond voor de vernieuwing van de Atletiekbaan.
De opdracht kan nu aan de aannemer worden verstrekt.   
De gravelsegmenten bij het clubhuis worden uitgegraven en de ondergrond wordt geschikt gemaakt voor het aanbrengen van een kunststof toplaag. Alle betonnen aanloopstroken worden verwijderd. Nieuw aanloopstroken worden voorbereid en later voorzien van een vaste kunststof toplaag. Het gravelsegment bij de discuskooi wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor kogelstoten. Verder worden de lichtarmaturen vervangen voor nieuwe energiezuinige exemplaren. In het latere voorjaar wordt de toplaag van de atletiekbaan verwijderd en vervangen.
Naast deze werkzaamheden aan de atletiekbaan en het binnenterrein, wordt ook de hele infrastructuur rondom het clubhuis aangepast. Er komt een nieuw entree aan de kant van de parkeerplaats. Eerdaags wordt al gestart met vernieuwen va het hekwerk en de begroeiing rondom het clubhuis.

Vrijwilligers gezocht

Om geld uit te sparen voor toekomstig onderhoud, gaan we bepaalde klussen zelf doen. En daarvoor willen we een beroep doen op de inzet van de leden. Het gaat om tijdelijke klussen. Zoals altijd geldt dat vele handen licht werk maken.
Wij hopen dat we weer van jullie hulp gebruik mogen maken om dit te realiseren. Op korte termijn volgt er meer informatie over de inzet die wij nodig hebben.

December 2015

Er zit weer schot in de vernieuwing van de atletiekaccommodatie. Naast ASV als atletiekvereniging is de Stichting Atletiekbaan Eibergen opgericht. De stichting wordt eigenaar van de atletiekbaan en de technische installaties die daarop staan. De overeenkomsten tussen gemeente en stichting met betrekking tot de eigendomsoverdracht van het atletiekterrein zijn ondertekend. Daarnaast is er een huur- en onderhouds-overeenkomst tussen de stichting en ASV ondertekend. Alle stukken liggen bij de Belastingdienst voor goedkeuring voor wat betreft de BTW-terugvordering op de investeringen die de stichting gaat doen.

Wat gaat er allemaal gebeuren? De toplaag van de atletiekbaan wordt vervangen. Het binnenterrein met alle installaties voor de technische nummers wordt vernieuwd. De uitvoering van alle werkzaamheden is over de winter getild. In de winterperiode kan er namelijk geen kunststof worden verwerkt. In het vroege voorjaar willen we met het binnenterrein beginnen. De gravelsegmenten bij het clubhuis worden uitgegraven en de ondergrond wordt geschikt gemaakt voor het aanbrengen van een kunststof toplaag. Alle betonnen aanloopstroken worden verwijderd. Nieuw aanloopstroken worden voorbereid en later voorzien van een vaste kunststof toplaag. Het gravelsegment bij de discuskooi wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor kogelstoten. Als het gras wordt verwijderd en aan het eind van alle werkzaamheden opnieuw ingezaaid. Tijdens de werkzaamheden aan het binnenterrein blijft de atletiekbaan in gebruik voor trainingen. In het latere voorjaar wordt de toplaag van de atletiekbaan verwijderd en vervangen. Naast deze werkzaamheden aan de atletiekbaan en het binnenterrein, wordt ook de hele infrastructuur rondom het clubhuis aangepast. Er komt een nieuw entree aan de kant van de parkeerplaats. Verder worden de lichtarmaturen voor nieuwe energiezuinige exemplaren.

Ook wordt de infrastructuur van de hele Bijenkamp aangepast door de gemeente. Zo wordt er vanaf de Needseweg een nieuwe toegang naar de Bijenkamp aangelegd. Parkeerplaatsen worden deels verlegd en er komt een duidelijk van de rijbaan gescheiden fietspad De verwachting is dat die werkzaamheden in het vroeg voorjaar zullen beginnen.

Met de schaatsvereniging wordt gesproken om op een van de overblijvende voetbalvelden een schaatsbaan aan te leggen. Daar wordt mogelijk nog voor de winter mee begonnen, zodat er bij vorst al geschaatst kan worden. Deze schaatsbaan wordt geïntegreerd in een nog aan te leggen mountainbike- en crossparcours. Ook van het crossparcours kunnen de verenigingen straks gebruikmaken. De wielervereniging de Stofwolk en ASV in het bijzonder.

Met alle verenigingen op de Bijenkamp is gesproken over tijdelijke alternatieve trainingslocaties voor de atletiek. Alle verenigingen hebben hun volle medewerking daaraan toegezegd.

Tot zover het nieuws.

ASV / Stichting