A. Atletiekunie-contributie   
(Mini) Pupillen (geboortejaar 2010 / 2013) € 15,30 per jaar
Junioren (geboortejaar 2002 / 2009) € 16,15 per jaar
Senioren (geboortejaar 2001 en eerder) € 17,45 per jaar
Masters (geboortejaar 1986 en eerder) € 17,45 per jaar
Recreanten en overigen (geboortejaar 2001 en eerder) € 17,45 per jaar

B. Atletiekunie-wedstrijdlicenties 

Als u aan wedstrijden wilt deelneme komen daar de volgende
kosten bij:

Minipupillen (geboortejaar 2014 en later) € 0,00 per jaar
Pupillen (geboortejaar 2010 / 2013) € 8,15 per jaar
Junioren (geboortejaar 2002 / 2009) € 14,70 per jaar
Senioren (geboortejaar 2001 en eerder) € 22,50 per jaar
Masters (geboortejaar 1986 en eerder) € 22,50 per jaar

C. ASV-contributie

(Mini) Pupillen € 8,50 per maand
Junioren € 11,50 per maand
Senioren / Masters € 14,50 per maand
Recreanten en niet actieven € 14,50 per maand
g-atleten € 9,50 per maand

 

 D. Betaling:

De contributie vermeld onder A en B moet de vereniging bij aanmelding van een nieuw lid aan de Atletiek Unie afdragen en daarna telkens aan het begin van het volgende jaar. Deze jaarcontributie draagt ASV direct af aan de Atletiek Unie en kan derhalve niet gerestitueerd worden.

De contributie vermeld onder C gaat in op de 1e van de volgende maand en afhankelijk van het moment in een kwartaal wordt 1/3 – 2/3 of het gehele kwartaalbedrag geïncasseerd. Daarna wordt telkens in de eerste week van het nieuwe kwartaal geïncasseerd. (vooráf dus)
Inning van contributies vindt uitsluitend plaats middels "automatische incasso".

Hiertoe dient u ons te machtigen op het inschrijfformulier. 

Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren