We maken het voor alle inwoners van de gemeente Berkelland mogelijk om mee te sporten. Immers: (Gezamenlijk) bewegen en sporten  levert een positieve bijdrage aan lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. ( ofwel ‘gezondheid’) We vinden het jammer dat, om verschillende redenen, niet iedereen mee kan doen en bovendien willen we de jeugd tot 12 jaar graag wat beter kennis laten maken met atletiek.

Daarom hebben we het project MEEDOEN! ontwikkeld. Dit project omvat 2 delen:

MEEDOEN!

Voor gezinnen met een minimum inkomen, voor vluchtelingen, G-sporters of mensen die om andere redenen niet kunnen meedoen, richt ASV een fonds op, van waaruit een deel van het contributiegeld wordt voldaan, maar ook mogelijkheden zijn voor bijdragen in natura; bijvoorbeeld kleding of schoeisel. Maar ook zoeken we naar oplossingen als bijvoorbeeld vervoer het struikelblok is.
 
Als u, of uw kinderen, graag willen sporten, maar u ziet hiervoor geen mogelijkheden neem dan contact op met de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van ASV. Op deze wijze garanderen we uw privacy. De VCP kijkt samen met u naar de zogenoemde “voorliggende voorzieningen” zoals de Sociale Dienst, het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld. Deze voorzieningen hanteren grofweg  een inkomen op bijstandsniveau als norm.
We weten echter dat het voor mensen met een hóger inkomen én hoge schulden soms evenmin mogelijk is om contributie te voldoen.
 De VCP beoordeeld dan of u hiervoor in aanmerking komt en dan wordt verder gekeken dan alleen het inkomen. Voor ons is uw welbevinden van groter belang! Het fonds MEEDOEN! is juist opgericht om mee te doen; niet om uit te sluiten.
U kunt de Vertrouwens Contact Persoon bereiken via:  vcp@asveibergen.nl

DOE MEE MET ASV!

Voor de kinderen in Berkelland in de leeftijd  tot 12 jaar organiseren we eens per maand, op woensdagmiddag een spelmiddag. Door een bijdrage uit het MEEDOEN! fonds kunnen we de kosten beperken tot € 1,00 per kind (daarvoor krijg je zélfs ranja!) Voor aanmeldingen: doemee@asveibergen.nl

 
Bovendien organiseren we voor basisscholen uit Berkelland spelmiddagen voor de hele klas. Ook hiervoor geldt een bijdrage uit het MEEDOEN! fonds, waardoor de kosten per klas heel beperkt blijven. Voor aanmeldingen:  doemee@asveibergen.nl
 

Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren