Als bestuur nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De jaarlijkse algemene ledenvergadering is voor alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden en vrijwilligers. Het bestuur hoopt op jullie komst.

Agenda

 • Opening door Ton Harmsen, voorzitter;
 • ASV is in beweging => terugblik en vervolg op “klaar voor de start”;
 • Verslag van de jaarvergadering van 18 april 2017;
 • Jaarverslag 2017 (ter vergadering);
 • Financieel jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018 (ter vergadering);
 • Verslag kascommissie;
 • Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en het financieel jaarverslag ende begroting 2018, voorstel tot verhoging van de contributie.
 • Voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en de financiëlecijfers over 2017;
 • Benoeming nieuwe kascommissie;
 • Financieel verslag SABE; 

Pauze    

Tijdens de pauze zullen er 2 hoofdtribune kaarten verloot worden voor de FBK-games op 3 juni in Hengelo

 
 • Bestuur bezetting:
  • Het bestuur is op zoek naar een kandid(a)at(en) voor penningmeester of voorzitter en een algemeen bestuurslid;
  • Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de algemene ledenvergadering aanmelden bij Ton Harmsen, voorzitter@asveibergen.nl;
 • Presentatie nieuwe website;
 • Verslag verschillende commissies;
 • Rondvraag;
 • Sluiting. 
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur  
Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren