Het voorlopig chronoloog voor de 3e Medaillewedstrijd is gereed.
Let op: het is een voorlopig chronoloog, hierop kunnen nog kleine verschuivingen in tijd plaatsvinden. Zorg er dus voor dat u tijdig bij ons op de baan aanwezig bent.

  • op deze wedstrijd zijn de bijzondere bepalingen voor de Twentse Medaillewedstrijden van toepassing. Deze zijn te vinden in het Twents Wedstrijdboekje 2018-2019, bladzijde 30 e.v.
  • Bij hoogspringen heeft een atleet maximaal negen sprongen
  • Bij verspringen, kogelstoten en speerwerpen heeft een atleet vier pogingen
  • S.v.p. uiterlijk tien minuten voor het onderdeel melden bij het onderdeel i.v.m. inspringen en inwerpen!
Klik hier om het chronoloog te downloaden.

 Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren