Er is helaas iets fout gegaan met het incasseren van de contributie!
Zoals besproken in de algemene Ledenvergadering is de contributie vanaf het 3e kwartaal verhoogd met een € 1,00 per maand.
Bij de incasso van het 3e kwartaal is er € 2,00 per maand contributieverhoging afgerekend. Jullie hebben dus teveel contributie betaald.
De teveel betaalde bedragen worden met de eerstvolgende contributiebetaling van het 4e kwartaal verrekend.

Contributie

Ingangsdatum 1 juli 2018

ASV-contributie

(Mini) Pupillen € 8,00 per maand
Junioren € 11,00 per maand
Senioren / Masters € 12,50 per maand
Recreanten en niet actieven € 12,50 per maand
g-atleten € 8,50 per maand

 

Kun jij ons Helpen!!

Wij zijn als bestuur echt dringend opzoek naar een penningmeester! We lopen al een paar jaar zonder echte penningmeester, hierdoor komen we aan veel andere zaken niet toe.
Wil jij ons versterken?
Taken:
  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging;
  • Coördineert het beheer en administratie van de financiën en ziet toe op de juiste en tijdige inning van contributies, sponsorgelden en facturen. Hierin wordt de penningmeester ondersteund door een aantal teamleden en externe boekhouding;
  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting
  • indienen voor het komende verenigingsjaar;
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 
Tijdsinvestering: 4 uur per week. 
Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren