Het bestuur van ASV Eibergen nodigt jullie, leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden en vrijwilligers, uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 10 april 2019 om 20.30 uur in de kantine van ASV, clubgebouw de Anlöppe

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag jaarvergadering 2018
 3. Jaarverslag 2018 (ter vergadering)
 4. Financieel jaarverslag 2017 en 2018 en
 5. Begroting voor 2019 (ter vergadering)
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring door de algemene
 8. Vergadering van het jaarverslag en de financieel jaarverslagen en begroting 2019
 9. Voorstel tot het verlenen van decharge
 10. aan het bestuur voor het gevoerde beleid
 11. en de financiële cijfers over 2018
 12. Benoeming nieuwe kascommissie
  Pauze
 13. Financieel verslag SABE 
 14. Verkiezing bestuur
 15. Verslag verschillende commissies
 16. Rondvraag
 17. Sluiting
 
Voor meer info kijk op www.asveibergen.nl of spreek
ons gewoon even aan.
 
Tot 10 april 2019
Het Bestuur
 
 

Verkiezingen

Aftredend en herkiesbaar
 • Dennis te Nijenhuis
 • Ton Harmsen
 
Nieuwe bestuursleden
 
Het bestuur is op zoek naar een kandid(a)at(en)
voor het bestuur en commissies:
 • Team financiën/Sponsoring
  “penningmeester of voorzitter”
 • Team PR en Communicatie
 • Team Activiteiten en Vrijwilligers
 
Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de
algemene ledenvergadering aanmelden bij:
 
Ton Harmsen
voorzitter@asveibergen.nl
 

Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren