We zijn bezig met het actualiseren van de ledenadministratie. Daarbij komen we aantal aandachtpunten tegen die van belang zijn voor nieuwe leden, maar zeker ook voor onze bestaande leden.
We vragen daarvoor aandacht voor de volgende punten:
  •  Bij ziekte of zwangerschap kan het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Bondscontributie (1 keer per jaar) blijft wel staan.
  • Afmelden als lid moet voor 1 december gebeuren, anders is men voor het nieuwe jaar wel bondscontributie verschuldigd.
  • Aan en afmelden als lid dient te geschieden door het formulier op de website. Af- en aanmelden alleen bij de trainer wordt niet als rechtsgeldig beschouwd.
  • Bij aanmelden voor vrijwilligerswerk voor ASV aangeven wat men wil doen
Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren