Atletiekvereniging ASV
Postbus 152
7150 AD Eibergen
IBAN: NL81 RABO 0113 6029 60
www.asveibegen.nl
secretariaat@asveibergen.nl
 
Eibergen d.d. 24 maart 2020
 
Aan:      leden, jeugdleden en hun ouders en vrijwilligers van ASV
 
Betreft: Corona-crisis
 
Beste mensen,
De maatregelen die de regering genomen heeft bij de bestrijding van het Corona-virus treffen ons allen.
De zorg, het onderwijs en bedrijfsleven en ook de sport.
In het weekend van 14 maart j.l.  hebben we als bestuur de trainingen en andere bijeenkomsten van ASV tot 6 april stopgezet. Hoewel mensen toch graag door wilden sporten hebben alle leden ingezien dat het beter was om ons aan dit soort maatregelen te houden.
Maandag 23 maart heeft de regering nog verdergaande maatregelen afgekondigd met betrekking tot samenkomsten. Deze maatregelen blijven voorlopig tot 1 juni van kracht.
Voor ASV betekent dat:
  • De trainingen tot die tijd niet doorgaan.
  • De jaarvergadering wordt verplaats tot in het najaar.
  • De bevrijdingsvuurestafette op 5 mei is afgelast.
  • De open dag van de wandelgroepen is afgelast.
  • De Eiberrun niet doorgaat dit jaar.
  • Alle competitie-baanwedstrijden voor alle niveaus voor 2020 zijn afgelast.
 
Voor ons als vereniging een zure appel, omdat we opgericht zijn op samen te sporten en leuke dingen te doen. Toch bijten we die appel  door in het belang van de volksgezondheid en van de gezondheid van de kwetsbaren in de samenleving in het bijzonder.
 
Gezien het feit dat de kosten van de vereniging doorlopen en er ook niets binnen komt aan verhuur en kantineomzet willen we (mede op advies van de NOC/NSF en de Atletiekunie) de contributie-incasso’s de komende kwartaal laten doorlopen. Bij de najaar ledenvergadering kunnen we dan de balans opmaken en kijken hoe we er dan voorstaan. We zijn samen de vereniging en zullen dit ook samen moeten dragen. We gaan ervan uit dat iedereen zijn lidmaatschap handhaaft.
Tot slot een advies en een wens.
Blijf vooral trainen en hardlopen, maar dan in je eentje. Voor thuis staan er diverse oefeningen op internet. Sommige groepen delen dat ook met elkaar via de app-groep.
Onze wens is dat we hier snel als samenleving en vereniging doorheen komen en dat we als ASV de draad weer op kunnen pakken en doen wat we altijd deden: Samen sporten en samen plezier, beleven. Samen zijn we ASV!
 
Verder zorg goed voor jezelf en anderen!
 
Met vriendelijke  en sportieve groet,
Het bestuur van ASV
Francis Schilderinck, Eddie Grotenhuis, Dennis te Nijenhuis en Ton Harmsen
 
Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van de bezoekers statistieken. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren